Ympäristötyö

Temporentilla on ISO 14001:n mukainen ympäristösertifiointi ja ISO 9001:n mukainen laatusertifiointi.

Teemme asiakkaaseen keskittyen määrätietoisesti ja systemaattisesti jatkuvaa parannus- ja kehitystyötä laatu-, ympäristö- ja työympäristötoiminnassamme.
Asiakkaillemme ISO-sertifiointi on tae siitä, että tarjoamme aina parhaan tilapäistilaratkaisun.

Laatu keskipisteessä

Meille on hyvin tärkeää, että kuuntelemme asiakkaidemme tarpeita ja että toimitamme nopeasti ja virheettömästi joustavia, tarkoituksenmukaisia ja korkealaatuisia tiloja. Luonnollisesti huolehdimme asiakkaistamme myös vuokra-aikana tarjoamalla korkean palvelutason.

Ympäristö keskipisteessä

Ympäristötyössämme keskitymme vähentämään ympäristövaikutuksia tilojen kehitystyössä ja käsittelyssä. Pyrimme välttämään ympäristöriskejä aiheuttavien materiaalien ja menetelmien käyttöä. Sitoutamme ja koulutamme tähän myös työntekijämme, tavarantoimittajamme ja alihankkijamme. Varmistamme myös, että noudatamme lakeja ja muita vaatimuksia.

Vuodesta 2010 olemme suorittaneet päästökompensaatioita kaikista moduulikuljetuksistamme. Vuodesta 2017 lähtien tämä on tapahtunut tukemalla projekteja jotka ovat sertifioitu YK:n CDM-järjestelmän mukaisesti sekä täydennetty Gold Standardilla.

Olemme myös määrittäneet vuokralaisten lämmityksen käyttämän energian tärkeäksi kehityskohteeksi. Meillä on siksi käynnissä useita kehitysprojekteja, joiden tavoitteena on pienentää sekä uusien moduulien että olemassa olevien moduulirakennusten energiankulutusta.

Työympäristö keskipisteessä

Toimitamme tiloja, joiden avulla on mahdollista luoda hyvä fyysinen työympäristö sisäilmaston, valon ja akustiikan osalta. Hyvä työympäristö lisää työpaikan viihtyvyyttä.

Omassa toiminnassamme pyrimme luoman työympäristön, jolle on tunnusomaista avoimuus, yhteystoiminta, terveellisyys ja sitoutuneisuus.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään turvallisempia työpaikkoja työntekijöillemme, urakoitsijoillemme ja vieraillemme.

Climate compensation module transports

Certified ISO 9001 & ISO 14001

Yhteystiedot

Frank Blomqvist
Aluejohtaja