Ympäristö ja ilmasto

Temporentilla on pitkä kokemus ympäristötyöstä ja meillä on ollut ISO 14001 mukainen ympäristösertifiointi vuodesta 1999.

Pyrimme aktiivisesti pienentämään tuotteidemme ympäristövaikutuksia koko elinkaaren ajan sekä silloin kun kehitämme uusia tai nykyisiä moduuleja että silloin, kun käsittelemme projektiin kuuluvia moduuleja ja lisävarusteita. Sen teemme esimerkiksi materiaalivalinnoilla, resurssien, energian ja veden kulutuksella sekä jätteiden käsittelyllä. Keskitymme mm. pienentämään kuljetusten ympäristökuormitusta. Vuodesta 2010 olemme suorittaneet päästökompensaatioita kaikista moduulikuljetuksistamme. Vuodesta 2017 lähtien tämä on tapahtunut tukemalla projekteja jotka ovat sertifioitu YK:n CDM-järjestelmän mukaisesti sekä täydennetty Gold Standardilla.

Moduulimme valmistava Flexator ympäristösertifioitiin vuonna 1999.

Moduulien tuotanto ja käsittely tarjoavat suuria parannusmahdollisuuksia. Nyt pyrimme koko ajan pienentämään tuotteiden ympäristövaikutuksia käytön aikana.

Ilmasto on tärkeää

Ruotsin hallitus on asettanut tiukat ilmastopolitiikkatavoitteet. Vuoteen 2020 mennessä 50 prosenttia Ruotsin energiasta saadaan uusiutuvista lähteistä ja kasvihuonekaasupäästöt pienenevät 40 prosenttia. Lisäksi energian käyttöä on tehostettu 20 prosenttia. (Lähde: regeringen.se)

Pienennä energiantarvetta

Ruotsin Energiaviraston tekemän tutkimuksen (Energiankulutus kouluissa) mukaan noin puolet koulujen sähkönkulutuksesta johtuu toiminnasta tai kiinteistöstä. Voit kuitenkin voittaa paljon selvittämällä miten toiminnan sähkönkulutukseen voidaan vaikuttaa erilaisilla toimenpiteillä. Temporentille on itsestään selvää, että moduuleissamme on energiantarvetta pienentäviä toimintoja. Tällaisia ovat esim. lämmön talteenotto, aikaohjattu ilmanvaihto, läsnäolo-ohjattu valaistus, yksilöllinen lämmityksen säätö ja lämpötilan lasku yöllä, viikonloppuisin ja lomalla.

Energiankulutuksen ja ympäristökuormituksen pienentämiseksi on tärkeää, että moduulirakennusta lämmitetään mahdollisimman tehokkaasti. Sen teemme varmistamalla, että rakennuksella on mahdollisimman hyvä vaippa. Toisin sanoen hyvä eristys seinissä, lattioissa ja katoissa. Moduulit täyttävät RakMk:n Boverketin suunnitteluhetkellä voimassa olleet vaatimukset. Lämpöpumpun avulla moduulit täyttävät tämän päivän tiukemmat vaatimukset edullisesti.

Kaiken pitää olla oikein