Kestävät moduulit

Otsikko voi tuntua oudolta, sillä on itsestään selvää, että Temporentin moduulit ovat kestäviä. Meillä on esim. moduulijärjestelmä, joka on mitoitettu 500 kg/m2 lumikuormalle. Tässä yhteydessä tarkoitamme kuitenkin kestävyyttä laajemmasta perspektiivistä. Temporent tukee yhteiskunnan pitkäjänteisesti kestävää kehitystä.

Kaiken pitää olla oikein, myös tilapäisten tilojen yhteydessä

Tilapäistilojen osalta asiaa hankaloittaa se, mikä kannattaa lyhyellä aikavälillä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta. Mielestämme tilapäistilojen on oltava kestäviä, mikä tarkoittaa että viihtyisyys ja toimivuus ovat yhtä tärkeitä kuin hyvä talous ja ympäristönäkökulma.

Uusien moduulijärjestelmien ja ratkaisujen kehitystyön lähtökohtanamme on siksi kokonaisperspektiivi.

Kaiken pitää olla oikein