Futurumskolan-koululla

Olemme erittäin tyytyväisiä aikaan väliaikaisissa tiloissa. Ne ovat toimineet erittäin hyvin.

Futurumskolan on Håbon kunnan suurin koulu. Tässä koulussa on kaikkiaan yli 800 opiskelijaa esikoulusta yhdeksänteen luokkaan. Koulu koostuu kahdesta alkuperäisestä rakennuksesta, jotka rakennettiin 70-luvun alussa ja jotka myöhemmin on myös rakennettu yhteen.

- Vuonna 2010 aloimme epäillä, että kaikki ei ollut paikallaan sisäilman suhteen tässä koulun osassa. Yhä useammat alkoivat voida huonosti. Tämä johti rakennustarkastukseen, josta kävi ilmi monenlaisia

​​puutteita. Se sisälsi muun muassa kosteutta perustassa sekä kattovuotoa ja kondensaatiota.

- Tutkimuksen jälkeen tuli selväksi että koulu tarvitsi täydellistä remonttia. Alussa toivottiin että se voitaisiin toteuttaa vaiheittain, ja näin ollen ei tarvittaisi evakuointia. Mutta se ei ollut mahdollista. Kun ongelma tuli tunnetuksi, kukaan ei halunnut enää työskennellä vanhoissa tiloissa. Väliaikaisten tilojen vuokraaminen oli yksinkertaisesti välttämätöntä.

- Tuli myös kaiken lisäksi kiire, mutta tarpeellisten tilojen löytäminen osoittautui vaikeammaksi kuin mitä luulimme. Muutamien soittojen jälkeen kävi ilmi, että Temporent oli silloin ainoa yritys, joka kykeni tekemään niin suuren ja nopean rakennelman. Ja ainoastaan 10 viikossa he pystyttivät uuden koulurakennuksen, jossa oli kaikkiaan kymmenen luokkahuonetta ja henkilökunnan huone. Koko projekti toteutettiin ongelmitta.

- Alussa jotkut ajattelivat että heidän pitäisi nyt työskennellä parakeissa tai työmaatiloissa, mutta he ymmärsivät pian että nämä olivat oikeita koulumoduuleja, täysin mukautettu opetustarkoituksia varten. Koulu on pian valmistumassa kunnostamisen jälkeen ja on aika siirtyä takaisin. Olemme erittäin tyytyväisiä aikaan väliaikaisissa tiloissa. Se on toiminut aivan erinomaisesti.

Linda Sjöborg, kiinteistöpäällikkö, Håbon kunta